Home

Sosfs 2015:8

SOSFS 2015:8 (M) Utkom från trycket den 2 april 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4kap. 5§ 1-5, 6 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen (20101:369 Senaste version av SOSFS 2015:8. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring Subject: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Keywords: behörighet,legitimation,hälso- och sjukvård,läkare,regelverk,sosfs,specialiseringstjänstgöring Created Dat 3 § För att få ett bevis om specialistkompetens i en tilläggsspecialitet. ska läkaren ha ett bevis om specialistkompetens enligt vad som anges. i 4-13 §§ eller i en motsvarande specialitet enligt äldre bestämmelser. Allmänna råd. Specialiseringstjänstgöring i en tilläggsspecialitet kan påbörjas in- SOSFS 2015:8 (M) Föreskrifter och allmänna råd. SOSFS_2015-8 (M) korr 8.indd 1 2015-03-18 14:27. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler

 1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) med kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) De föreskrifter och allmänna råd som gäller samtliga ämnesområden finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-1 Specialitetsföreningens, i detta fall SFAM:s
 2. De som har fått legitimation före den 1 maj 2015 kan ansöka om bevis om specialistkompetens enligt SOSFS 2015:8 eller enligt SOSFS 2008:17. Övergångsbestämmelser gör det möjligt att ansöka enligt SOSFS 2008:17 till och med april 2022. Fördelen med de specialitetsövergripande delmålen (A och B) är att det blir lättare att byta specialitet och det.
 3. Svensk Ortopedisk Förenings Specialisthandbok, version 2, 2016, enligt SOSFS 2015:8 Ortopedi Kompetensbeskrivning Specialiteten ortopedi karaktäriseras av fördjupade kunskaper och färdigheter i medfödda och förvärvade sjukdomar och skador i rörelseorganen. Kompetensområdet omfattar både akuta och icke-akuta sjukdomar och skador
 4. ST-fredagar delmål SoSFS 2015:8. Akuta intoxikationer c1, c4, c6. Barnanestesi och intensivvård c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11, c12. Dialys c1, c2, c3, c4. Epidemiologi och statistik a4, a5, c1, c4. Från tracheostomi till NIV c1, c2, c4. Fysik och medicinsk teknik c1, c2
 5. Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:8 - dokumentet som reglerar formerna för ST för dig som påbörjat ST under/efter 2015, med blanketter för ansökan om specialistbehörighet. Målbeskrivning SOSFS 2015-8 med SFAMs rekommendationer.pdf dokumentet som reglerar innehållet i ST för dig som påbörjat ST under/efter 2015; Kurse

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft.Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj 2015 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket Målbeskrivningarna i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2015:8 innehåller specialitetsövergripande delmål (a- och b-mål) samt specialitetsspecifika delmål (c-mål). Socialstyrelsen har i målbeskrivningen lämnat ett stort utrymme för tolkning av delmålen, ett så kalla

Sedan den 1 juli 2015 ger åtta myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling (SOFSF 2015:8) är ett bindande dokument av övergripande natur, som komplement till och förtydligande av målbeskrivningen har läkarorganisationernas specialitetsföreningar utformat särskilda rekommendationer som ger en mer detaljerad beskrivning av delmålen Sedan maj 2015 gäller den nya målbeskrivningen SoSFS 2015:8 för Radiologi (och alla andra specialiteter). I föreskriften från Socialstyrelsen har man förändrat indelningen av specialiteterna i Sverige, och för de så kallade Bild- och funktionsmedicinska specialiteterna gäller nu: att Radiologi och Klinisk fysiologi är basspecialiteter, att Neuroradiologi är en grenspecialitet med.

SOSFS 2015:8: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Stairs podcast 13: Grundläggande epidemiologi | STairs

ST enligt SOSFS 2015:8 - information och blankette

 1. Socialstyrelsens nya riktlinjer för ST SOSFS 2015:8 gäller sedan 1 maj 2015. Läkare med legitimation från Sverige/ EES-land innan 1 maj 2015, har dock möjlighet att ansöka om specialistbevis enligt SOSFS 2008:17 t o m 30 april 2022 om han/ hon så önskar
 2. © Svensk Ortopedisk Förening | Tuna Industriväg 4 | 153 30 JÄRNA | 08-550 390 50 | sofkansli@ortopedi.se | Senast uppdaterad 181127 av Lena Göth
 3. Uppfyller kraven för handledarskap enligt SOSFS 2015:8 Uppfyller kraven för handledarskap enligt SOSFS 2008:17, delmål 16. MÅLGRUPP För ST-läkare och specialister. DATUM VÅREN 2021 Datum: 3-4 februari, 2021 Plats: Stockholm. Datum: 15-16 april, 2021 Plats: Göteborg. 2 dagar, från 08.30 dag ett till 17.00 dag två. ANMÄLAN OCH PRI
 4. HSLF-FS 2015:8 Utkom från trycket den 22 juli 2015. (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården m.m. finns allmänna bestämmelser om utfärdande av intyg
 5. SOSFS 2015:8 anger också att handledaren bör vara anställd där ST-läkaren är anställd. I Frågor och svar på SoS:s hemsida förtydligas att man endast i undantagsfall får an-vända sig av handledare anställd på annat ställe. I de fall handledning
 6. st tre års specialiseringstjänstgöring och därefter har tjänstgjort som specialist i en sådan omfattning att den sammanlagda tjänstgöringstiden inom specialiteten eller tiden för specialiseringstjänstgöring utgör

Varmt välkommen till kursen Kommunikationsmetodik b1. I målbeskrivningen för ST enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring har de flesta kliniska specialiteter fått delmål B1 Kommunikation som nytt delmål med kurs som obligatoriskt krav Juridik för ST-läkare och handledare - för tillgodoseende av bland annat delmål A 6 i nya SOSFS 2015:8. Vi har under flera år genomfört medicinrättsliga utbildningar för bl.a. ST-läkare både inom ramen för vår egen utbildningsverksamhet och som uppdragsutbildningar (SOSFS 2015:8) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Nya utbildningsboken börjar gälla. Den reviderade utbildningsboken godkändes vid SFKF:s årsmöte i samband med Höstmötet 3-4/10 i Eskilstuna

Handbok Ortopedi Sosfs 2015:8

Delmål SOSFS 2015:8 STair

Regelverk Ramarna för ST-utbildningen beskrivs i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8. Föreskriften består dels av en allmän del med gemensamma bestämmelser för alla specialiteter, dels av en specifik del med alla målbeskrivningar. Målbeskrivningarna för respektive specialitet ska läsas mot bakgrund av. och c6 SOSFS 2015:8 ska uppnås under tjänstgöringen. Tjänstgöring inom klinisk genetik avser ge en inblick i klinisk genetisk metodologi, genetisk rådgivning och etiska ställningstaganden. Delar av medicinska delmål 6, 7, 9 och 10 SOSFS 2008:17 alternativt delmål c5, c8 och c10 SOSFS 2015:8 ska uppnås under tjänstgöringen Nya föreskrifter och målbeskrivningar för läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) trädde i kraft 1 maj 2015. Alla som får sin läkarlegitimation efter detta måste genomföra specialiceringsutbildning enligt det nya regelverket

Socialstyrelsens nya riktlinjer för ST SOSFS 2015:8 har fastslagits och började gälla 1 maj 2015. Läkare med legitimation från Sverige/ EES-land innan 1 maj 2015, har dock möjlighet att ansöka om specialistbevis enligt SOSFS 2008:17 t o m 30 april 2022 om hen så önskar. Målbeskrivningar SOSFS 2015:8. Målbeskrivningar SOSFS 2008:1 ST-dokument enligt 2015 års föreskrifter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2015:8; Läkarförbundets rekommendationer för a- och b-delmålen i SOSFS 2015:8 Kursplanerare för ST i barn- och ungdomspsykiatri enl. SOSFS 2008:17 Kursplanerare för ST i barn- och ungdomspsykiatri enl. SOSFS 2015:8 I verktyget kan du markera vilka kurser du har gått, alternativt planerar att gå - för att få en tydlig översikt över de mål du har uppfyllt och vilket kursbehov du har Enligt SOSFS 2008:17 Delmål 13-18 (dock ej patientkonsultation) Enligt SOSFS 2015:8 Delmål a1, a2 och a6 MÅLGRUPP ST-läkare under utbildning DATUM Modul 1: 10-12 november Modul 2: 26 november Modul 3: 14 januari 2021 Modul 4: 26-28 januari 2021 HÖSTEN 2020 Plats: Campus VGR Konferens, Göteborg Antal deltagare: Minst 8, max 18 stycken Pris: 17,900 sek SOSFS 2015:8 Klicka på cellen för att få fram vilka kurser som täcker delmålet beroende b2, c2 juridik pediatrik sexologi Trauma Ångest Ätstörningar b3, c3 b4, c4 b5, c5 b6, c6 b7, c7 b8, c8 b9, c9 b10, c10 b11, c11 b12, c12 b13, c13 b14, c14 b15 b16 Delmål c2: ej kurskrav Delmål c7: ej kurskrav Delmål a3: ej kurskrav Delmål a4: ej.

ST-läkare - SFA

Stairs podcast 54: Geriatriskt trauma | STairs

Video: Utbildningsbok enligt SOSFS 2015:8 Svensk Förening för

HSLF-FS 2018:53 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgörin

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård

SIM har tillsammans med specialitetsföreningar inom den internmedicinska familjen utarbetat denna kompetensbeskrivning som vägledning för de ST-läkare som ska specialisera si SOSFS 2008: Akutsjukvård 1,4 Allmän Internmedicin 1,4,5 Kardiologi 1,2,4 Infektionssjukdomar 3,10 Lungsjukdomar 1,2,5 Anestesi/Intensivvård 6,9 Allmän Kirurgi 1,4 Neurologi 1,2 Gastro/Hepatologi 1,2 Endokrinologi 1, Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskarav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling Kurs till delmål enl SOSFS 2015:8 c1 c3 c4 c5 c8 c9 c11 c12 b1 b3 a2 a6 Akut barn- och ungdomspsykiatri x x x x x x x Barn- och ungdomsneuropsykiatri i teori och praktik x x x x x x Barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning och diagnostik x x x x Barn- och ungdomspsykiatrisk juridik x x x Barn- och ungdomspsykiatrisk pediatrik x x x x Missbruk och beroende hos barn och ungdomar x x x x x

1 2019-01-28/hf Pre-ST (Underlag för godkännande av ansökan om ST -tjänst) till vårdcentral inom Region Skåne . Kraven på utbildningsenheten baseras på Socialstyrelsens föreskrif och allmänna råd (SOSFS 2015:8). Vid eventuella problem med handledningen ansvarar ST-läkaren för att undertecknad studierektor informeras. Litteraturstudier, fördjupningsarbeten och intern utbildning Det ska avsättas fyra timmar per vecka för egna litteraturstudier och intern utbildning i ST-läkarens tjänstgöringsschema

specialiseringstjänstgöring SOSFS 2008:17 samt SOSFS 2015:8. Dessa innehåller tvingande krav (ska) samt tungt vägande anvisningar (bör). Följande dokument utgör en lokal tillämpning av SOSFS och använder samma formuleringsmall, således används 'ska' endast för tvingande anvisningar HSLF- FS-2020:19 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgörin (SOSFS 2015:8). Den nya målbeskrivningen är således en del av dessa föreskrifter och allmänna råd. SLMF:s rekommendationer 2016ska ses som ett komplement till , med revision 2019, målbeskrivningen ilungsjukdomar 2015 och ska vara ett praktiskt instrument för att få detaljera Ansökan baserad på SOSFS 2015:8. Anvisningar till ansökan om specialistkompetens; Ansökan om bevis om specialistkompetens; Intyg om uppnådd specialistkompetens; Intyg om auskultation; Intyg om klinisk tjänstgöring under handledning; Intyg om kurs; Intyg om kvalitets- och utvecklingsarbete; Intyg om självständigt skriftligt arbet

Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Detta ärende. Status. Från. Socialstyrelsen. Svar senast. 25 januari 2015. Länk till remiss. Remiss SOSFS 2015 8.pdf Enligt både gamla (SOSFS 2008:17) och nya (SOSFS 2015:8) föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring ska kliniker som utbildar ST-läkare granskas regelbundet genom externa inspektioner. Dessa har traditionellt genomförts av SPUR, som står för läkarförbundets SPecialistUtbildningsRåd SOSFS 2015:8 - Bilaga 5 1 (1) Intygande Sökanden har genomfört utbildningsaktiviteten och uppfyllt kompetenskrav i delmålet/-en. Kursledare Handledare Specialitet (om den intygande personen är specialistkompetent läkare) Tjänsteställe Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande Specialitet som ansökan avse Datum: Tisdag 14 maj 2019 kl 12:30 -16:30 Samling med lunch kl 12.30, föreläsning börjar kl 13.15 Plats: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A Lokal Fataburen, ingång genom receptionen på gatuplan Målgrupp: Geriatriker, ST-läkare i geriatrik Delmål: Enligt SOSFS 2008:17 delmål 1, 2, 4 och 8 Enligt SOSFS 2015:8 delmål c1, c9 och c1

Datum: 13-16 april 2021 Målgrupp: ST-läkare i internmedicin som vill få en teoretisk fördjupning inom gastroenterologi och hepatologi.Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen INTYG ENLIGT SOSFS. Intygen efter avslutad kurs är uppdaterade, anpassade och förenliga med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) VAD VI GÖR Vi skapar interaktiva medicinska e-utbildningar för din verksamhet

Specialistutbildning i Radiologi / Bild- och

Nya bestämmelser om läkarnas ST - SOSFS 2015:8 Infektionsmanualerna för operationsavdelningar och postoperativa Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - lättlä. Långvarig smärta - klinik och behandling Utbildningen riktar sig till samtliga läkare inom VGR som behandlar långvariga smärttillstånd (både specialister och ST-läkare), företrädesvis läkare i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin och smärtlindring men kursen är också lämplig för läkare inom andra specialiteter som hanterar patienter med långvarig smärta Författningssamling SOSFS 2015:8(M) trädde i kraft den 1 maj 2015 i alla delar frånsett kravet på handledarutbildning som träder i kraft 1 september 2010. För läkare som har fått legitimation före den 30 april 2015 kan dock de gamla författningarna gälla i en övergångsperiod fram till 30 april 2022

enligt SOSFS 2015:8, moment 1-3. att kunna anpassa sättet att kommunicera utifrån patienters och närståendes individuella behov och kommunikativa förmåga; kunna ge patienter och närstående svåra besked med respekt, empati och lyhördhet; kunna stärka patientens förmåg (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. 3 . Promemorians huvudsakliga innehåll Ds 2017:56 Genomförande och konsekvenser . De förslag som presenteras i denna promemoria grundas på anta.

Steg 3: Betala och skicka ansökan - Legitimatio

 1. kraft (SOSFS 2015:8). I samband med detta tillkom Beroendemedicin som ny tilläggsspecialitet till basspecialiteterna Psykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri. Svensk förening för Beroendemedicins (SfB) utbildningsutskott har arbetat fram rekommendationer till målbeskrivningen i beroendemedicin och arbetet har därefter godkänts av SfBs.
 2. Sedan 2015 är Skolhälsovård en godkänd tilläggsspecialitet (SOSFS 2015:8) för läkare som redan är specialister i allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomspsykiatri. Skolpsykolog. Skolpsykologen arbetar med psykisk hälsa och kognitiva funktionsnedsättningar
 3. föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att meddela nya föreskrifter och allmänna råd om de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för specialistkompetens (Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015)

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Ovan till höger på sidan hittar du information om de obligatoriska kurserna för dig som ST i allmänmedicin. Kursprogrammet är framtaget utifrån nya författningen SOSFS 2015:8. Det passar också för dig, som går enligt SOSFS 2008:17 även om alla kurserna då inte är obligatoriska Under din ST-utbildning ingår enligt Socialstyrelsens riktlinjer ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer (delmål 19 enligt SOSFS 2008:17 och delmål a5 enligt SOSFS 2015:8). Dessa delmål omfattar även ett krav på deltagande i en eller flera kurser

ST enligt SOSFS 2015? Se hit! STair

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) i kraft. Läkare som har fått sin legitimation eller motsvarande bevis om behörighet från ett annat EES-land före den 1 maj 2015 kan välja att följa den gamla författningen (SOSFS 2008:17) förutsatt att ansökan om bevis om specialistkompetens inlämnas senast den 30 april 2022 Kursen uppfyller delmål b5 enligt SOSFS 2015:8. ht 2020. Läs mer >> om Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT20. Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT20: 2020-06-08 09:32:32: ht 2020: Upptäckt, rådgivning och.

CVK-tutorials | STairs

Region Östergötland, anpassning till SOSFS 2015:8

SOSFS 2015:8: Handledarutbildning enligt 2 och 3 §§ samt allmänna råd i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2015:8; Utbildningsaktivitet enligt delmål a1 medarbetarskap, ledarskap och pedagogik i Socialstyrelsens målbeskrivningar 2015: Kunna planera och genomföra undervisning och kunna handleda och instruera medarbetare och studenter; utbildningsaktiviteter. Delmål b2, sjukdomsförebyggande arbete enligt målbeskrivningen för läkares specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8. Kurstillfällen. 7-8 oktober 2020. Arr. Region Kalmar. Antal platser: 10 (fullbokad) 1-2 december 2020. Arr. Region Blekinge. Antal platser: 3 (fullbokad) Efter sista anmälningsdag görs en uttagning Förslag till kurser för ST-läkare i Psykiatri (VUP och BUP) Delmål 1-12 (SOSFS 2008:17) / C1-C12 (SOSFS 2015:8) METIS www.metiskurser.s SOSFS 2015:8 - Grundförfattningen som gäller from 2015-05-01. Länk till bilagor till författningen, Ändringsförfattningar (2015-05-01 - ) SOSFS_2008_17 - författningen 2008. Anvisningar för ansökan om specialistkompetens - SOSFS 2015:8. Nuklearmedicin. Utbildningsplan och utbildningsbok för tilläggspecialiteten nuklearmedicin.

Handbok - SO

Målgrupp: ST-läkare uppfyller Socialstyrelsens delmål SOSFS 2008:17 delmål 18 respektive SOSFS 2015:8 delmål a6 och c14. Kursinnehåll: Kursen ges digitalt på distans under två dagar och syftar till att ge ST-läkaren en god överblick av Hälso- och sjukvårdsjuridiken och rättsområdet. Efter kursen skall deltagare SOSFS 2015:8 (M) samt specialitetsföreningens kompletterande anvisningar. Detta innebär minst fem års handledd tjänstgöring på heltid efter legitimation samt deltagande i kompletterande utbildning. Arbetet på vårdcentralen utgör grunden för kompetensutvecklingenunder ST. Större delen av tjänstgöringen skall vara förlagd till sådan Regelverket i SOSFS 2015:8 innehåller bl.a. - bestämmelser för handledning och bedömning - förtydligad ansvarsfördelning - skärpta krav för kvalitetsgranskningen i ST - ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter - gemensam kunskapsbas för tre grupper av närliggande specialitete Kompletterande utbildning för specialistläkare i enlighet med författning SOSFS 2015:8 behöver komplettera med kunskap och färdighet i att använda erkända instrument för strukturerade bedömningar av ST-läkarens kompetensutveckling Målgruppen för utbildningen är alla ST-läkare (utom blivande specialister i klinisk farmakologi, klinisk genetik, rättsmedicin, socialmedicin och laboratoriemedicin) som går enligt målbeskrivningar SOSFS 2015:8. Kursen avhandlar ett antal teman som delvis är sammanvävda. 1. ST-utbildningsregelverk, målbeskrivning enligt SOSFS 2015:8. 2

Stairs podcast 43: Anestesi med begränsade resurser | STairsStairs podcast 78: Från Open Mic 2018: Allt jag av misstag

Lipus-granskad Handledarutbildning - Move Managemen

Enligt SOSFS 2015:8 utgör studierektor en organisatorisk stödfunktion till verksam-hetschefer, handledare och ST-läkare. Vår främsta arbetsuppgift är att se till att ST-läkarna får en god kvalité på sin utbildning och vi följer regelbundet upp att vårdcentralerna håller VGR:s kvalitetskriterier Sedan 2015 är palliativ medicin en egen tilläggsspecialitet. Utbildningen följer socialstyrelsens målbeskrivning för palliativ medicin enligt SOSFS 2015:8, se länk nedan. Utbildningen startade hösten 2016, och för nuvarande deltar omkring 20 stycken av våra läkare SOSFS 2015:8 Socialstyrelsens delmål a2: Etik, mångfald och jämlikhet a5: Medicinsk vetenskap (ej seminarium och praktiska arbetet) a6: Lagar och andra föreskrifter samt hälso-och sjukvårdens organisation b1: 1:1 och 1:2 c13: tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten (ej psykiatri, rättsmedicin) SOSFS 2008:1 Berit Lindahl, professor vid Palliativt Utvecklingscentrum Lunds universitet och Region Skåne och Institutionen för Hälsovetenskaper Lunds universitet, har i april utnämnts till huvudredaktör (Editor-in-Chief) för tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences... Kursen uppfyller kursdelen av delmålen c1, c2, b1 och a2 för specialiteten Psykiatri, kursdelen av delmål c1, c2, c3 och c10 för specialiteten Barn- och ungdomspsykiatri enligt SOSFS 2015:8. 2. Kurs i sjukvårdens samt psykiatrins juridik, Helsingborg

Stairs podcast 50: Procedursedering på barn | STairs

HSLF-FS 2015:8 by Folkhälsomyndigheten - Issu

ST-utbildningen. Från 1 maj 2015 är endokrinologi och diabetologi en basspecialitet. Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Specialiteten i Endokrinologi och diabetologi är nu en av de invärtesmedicinska basspecialiteterna Målbeskrivningen enligt SOSFS 2015:8 med kommentarer från utbildningsutskottet i svensk Gastroenterologisk Förening (SGF). Ladda hem målb eskrivning (pdf) Ladda hem engelsk version av målbeskrivningen (pdf

Stairs podcast 44: ECMO vid trauma | STairs

Steg 2: Gör specialiseringstjänstgöring (ST) - Legitimatio

För att kunna ansöka om bevis om specialistkompetens hos Socialstyrelsen ska du ha uppnått kraven i din specialitets målbeskrivning. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) ska din handledare och verksamhetschef vid det tjänstgöringsställe där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin. (SOSFS2008:17 delmål 20 alternativt SOSFS 2015:8 delmål a4) inkluderas tidsmässigt däremot inte i detta, men kursmoment och ämnesområde kan vara gemensamma. I Kronoberg genomförs årligen en baskurs i vetenskaplig metodik för ST-läkare från alla specialiteter Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2015:8 (sid 7 ff). Läst 1 maj 2015. Se även de olika sektionerna inom Svenska Läkaresällskapet Sidan redigerades senast den 5 oktober 2020 kl. 14.25. Wikipedias text är tillgänglig under.

SpecialistutbildningStairs podcast 46: Transfusion | STairsPiece Of Cake - den interaktiva akutsjukvårdskursen

Kursen Thoraxanestesi hålls på Karolinska i Solna den 31 augusti - 4 september 2020. Kursen täcker SOSFS 2008:17 delmål 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. ST-utbildning på Infektionskliniken, enligt SOSFS 2008:17 Som grund för ST-utbildningen finns Socialstyrelsens måldokument, SOSFS 2008:17, som reglerar principer för ST-programmet. De som har legitimation från 1/5 2015 eller senare skall följa ett nytt regelverk (SOSFS 2015:8). De som har legitimation före 1/ Parkinsons sjukdom och andra parkinsonism-sjukdomar är vanligt förekommande och blir allt vanligare med en åldrande befolkning. Dessa tillstånd är ofta komplexa och kräver mycket kunskap inom sjukvården Studierektorsnätverket ansvarar för ett utbildningsprogram för ST som omfattar de obligatoriska kurser gällande a- och b-delmål enligt SOSFS 2015:8. Kurserna ges två gånger per år (se Utbildningsprogram). Anmälan via Kompetensplatsen, som tillhandahålls av Utbildningsenheten

 • Imam förlovning.
 • Psoriasis behandling sol.
 • Gegen jagd.
 • Ral 9016 vs 9010.
 • Rengöra tvättmaskin med maskindiskmedel.
 • Navigon gps modeller.
 • Biologi direkt åk 7.
 • Frekvens stakning.
 • Kater blau facebook.
 • Brahmahöns.
 • Terrängbil 16 till salu.
 • Keratosis pilaris exuviance.
 • Landsvägscykling stockholm.
 • Autodidakt bedeutung.
 • Bostadsuthyrning stockholm.
 • Region uppsala adress.
 • Kryssning karibien med flyg.
 • Enkel marinad till kyckling.
 • Hamlet renässansen typisk.
 • Nikola tesla barndom.
 • Ary digital live.
 • List of active us fighter jets.
 • Huawei teman.
 • Guldhjärtat 2017 rösta.
 • Målare honnör.
 • Try chords piano.
 • Konstitutionell monarki länder.
 • Datorvirus historia.
 • Roa synonym.
 • Lekebergs kommun.
 • Tremors svenska.
 • Bra bibelcitat.
 • Denuntiation wikipedia.
 • Skelettvärk.
 • Levis jeans highest price.
 • Como se escribe mil cien en numeros.
 • Rogue one watch online.
 • Dowload lagu ku tetap sayang hijau daun.
 • Oxidera koppar.
 • Grekisk konstnär.
 • Heterochromia svenska.